Archive for the ‘DOA ZIARAH MAKOM KERAMAT’ Category

DOA ZIARAH MAKOM KERAMAT

4 Maret 2011

Bismillahirrahmaanirrahiim

Ya Allah, ya Tuhan yang Maha Mulia. Dengan segala kerendahan hati, kami panjatkan puji syukur kehadirat-Mu, karena atas ridho-Mu pada hari ini ……. kami dapat berkumpul dari pusat wilayah petilasan sang Prabu Sri Aji Jayabaya dalam rangka ziarah dan peringatan Tahun Baru Jawa ……
Ya Allah, ya Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Pengampun. Ampunilah dosa-dosa kami dan dosa-dosa para pahlawan dan leluhur kami. Terimalah jasa dan pengorbanan jiwa raganya yang telah mereka persembahkan untuk meraihkejayaan bangsa dan negara kami. Berilah mereka tempat yang sebaik-baiknya di sisi-Mu sesuai dengan darma baktinya.
Ya Allah, ya Tuhan yang Maha Arif dan Maha Bijaksana. Berikanlah kepada kami dan pimpinan kami kekuatan, keteguhan, petunjuk dan tuntunan-Mu sebagaimana telah Engkau berikan kepada para pahlawan dan leluhur kami. Perkenankanlah kami dan generasi penerus kami mewarisi sifat-sifat budi pekerti leluhur para pahlawan dan leluhur kami, dalam memelihara dan mengisi kemerdekaan bahasa dan negara kami yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
Ya Allah, ya Tuhan yang Maha Agung. Berkatilah hidup kami ini dalam mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan lahir batin baik di dunia maupun di hari kemudian. Hindarkanlah kami dari segala macam bencana dan malapetaka.
Mudahkanlah jalan yang kami tempuh dalam mencapai cita-cita masyarakat adil dan makmur.
Ya Allah, Tuhan yang Maha Mengetahui. Jadikanlah upacara ziarah ini sebagai sarana untuk membangkitkan semangat kami dan generasi penerus kami dalam melestarikan dan mengembangkan nilai-nilai luhur sejarah dan budaya bangsa, sekaligus mendorong ketulusan jiwa kami dan generasi penerus kami untuk meneruskan darma bakti para pahlawan dan leluhur kami, dalam mengabdikan diri kepada-Mu, kepada bangsa dan negara kami Republik Indonesia.
Ya Allah, ya Tuhan yang Maha Kuasa. Kepada-Mulah kami menyembah dan berserah diri, serta kepada-Mulah kami memohon pertolongan.
Ya Allah, ya Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang kabulkanlah do’a kami ini. Amin, Amin Ya Rabbal ‘Alamin.

Iklan